thưởng tết

Thưởng Tết và lương tháng 13 2021 có gì ” Hot”

.

Thưởng Tết có bắt buột bằng tiền

tiền thưởng

Vì đây là luật nên tuhocvachiase.com xin phép chép nguyên văn nha.

Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 quy định về thưởng Tết như sau:

  1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
  2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Như vậy, kể từ năm 2021, khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định.

Thưởng có thể bằng tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác. Như chuyến tham quan du lịch, vé tàu, xe để về quê hoặc hàng hóa do chính công ty sản xuất ra…

Thưởng tết có bắt buột hay không?

tiền

Doanh nghiệp không bắt buộc thưởng Tết cho người lao động Cũng như những năm trước đây. Thưởng Tết không phải là nghĩa vụ bắt buộc của doanh nghiệp.

Việc có thưởng hay không, thưởng bao nhiêu, pháp luật hoàn toàn không can thiệp. Điều này phụ thuộc vào kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Doanh nghiệp cũng có quyền không thưởng tết cho người lao động nếu kinh doanh không có lãi hoặc người lao động không hoàn thành công việc được giao.

Người lao động chỉ chắc chắn được thưởng tết nếu có thỏa thuận trong hợp đồng lao động, hoặc nếu quy chế nội bộ doanh nghiệp có quy định… và phụ thuộc phần lớn vào doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp và năng suất, hiệu quả công việc của người lao động.

Quy định về lương tháng 13

lương t13

Hiện nay theo quy định của pháp luật hiện hành thì chưa có luật hưởng lương tháng 13 nào quy định riêng. Do vậy, việc quy định về hưởng lương tháng thứ 13 ở mỗi doanh nghiệp có thể khác nhau.

Căn cứ quy định tại Điều 104 Bộ luật lao động 2019. Thì việc trả tháng lương thứ 13 được  thỏa thuận rõ ràng trong hợp đồng lao động. Trong quá trình tuyển dụng giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Thưởng tết tháng 13 này được xem như là một khoản tiền chính thức để trả cho người lao động đúng theo thỏa thuận. Đảm bảo nhu cầu của người lao động và giúp cho người lao động yên tâm làm việc. Cũng là để giữ được nhân sự của mình và cạnh tranh với những doanh nghiệp khác không có khoản lương thứ 13 này.

Tuy nhiên, việc chi trả lương tháng 13 của doanh nghiệp còn phù thuộc vào tình hình kinh doanh – sản xuất của doanh nghiệp. Và kết quả làm việc của người lao động. Trong trường hợp doanh nghiệp thua lỗ hay người lao động không hoàn thành công việc. Thì có thể sẽ không được nhận thưởng Tết.

 

Xem thêm

Kinh doanh kiếm tiền ngày giáp Tết. Những ý tưởng ” bội thu”

Thu nhập thu động hiệu quả. Kiếm tiền từng giây từng phút

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.