Combo 5 Cuộn khăn khô. Vải không dệt 80 tấm/cuộn

150.000 

Cuộn khăn khô bao gồm 80 tấm/cuộn. Có kích thước 18cm*18cm. Màu trắng là vải không dệt chất lượng cao.