phần mềm photoshop cs

Phím tắt cơ bản trong Photoshop

Photohop là một phần mềm chỉnh sửa hình ảnh  đỉnh cao. Tác vụ có rất nhiều trong phần mềm này. Để nhớ hết tất cả là một đều không thể. Vì vậy chúng ta có hệ thống phím tắt cơ bản trong photoshop sau đây. Nó sẽ giúp bạn ghi nhớ các tác vụ dễ dàng hơn rút ngắn thời gian khi thao tác với phân mềm này. Nào cùng tuhocvachiase.com tìm hiểu nó nha

 Phím tắt cơ bản trong Photoshop dành cho  FILE

 

CTRL + N (New)                            

Tạo File mới
CTRL + O (Open):                          Mở file

 

CTRL + ALT + O (Open As):                   Mở file từ Adobe Bridge

 

CTRL + W (Close):                                   Đóng File
CTRL +S (Save):                                       Lưu file
CTRL + SHIFT + S (Save As):                  Lưu ra các dạng khác
CTRL + ALT + S (Save a Copy):              Lưu thêm 1 bản copy
CTRL + P (Print):                                     In ảnh

 

Phím tắt F trong Photoshop

F1     Mở trình giúp đỡ

F2     Cut

F3     Copy

F4     Paste

F5     Mở Pallete Brush

F6     Mở Pallete màu

F7     Mở Pallete Layer

F8     Mở Pallete Info

F9     Mở Pallete Action

Phím tắt cơ bản trong Photoshop với Layer

CTRL + SHIFT + N:         Tạo Layer mới
CTRL + J:                         Nhân đôi Layer
CTRL + SHIFT + J:          Cắt Layer
CTRL + G:                        Tạo nhóm Layer
CTRL + SHIFT + G:           Bỏ nhóm Layer
CTRL + SHIFT + ]:           Chuyển Layer lên trên cùng
CTRL + ]:                          Chuyển Layer lên trên
CTRL + [:                          Chuyển Layer xuống dưới
CTRL + SHIFT + [:           Chuyển Layer xuống dưới cùng
CTRL + E:                        Ghép các Layer được chọn
CTRL + SHIFT + E:         Ghép tất cả các Layer

 

Phím tắt trong Photoshop LỆNH VÙNG CHỌN

CTRL + A: Chọn tất cả
CTRL + D: Bỏ vùng chọn
CTRL + SHIFT + D: Chọn lại vùng chọn
CTRL + SHIFT + I: Nghịch đảo vùng chọn
CTRL + ALT + D: Mờ biên vùng chọn
CTRL + F: Lặp lại Filter cuối cùng
CTRL + SHIFT + F: Chỉnh Opacity Brush

 

Phím tắt cơ bản trong Photoshop LỆNH  IMAGE

CTRL + L: Bảng Levels
CTRL + SHIFT + L: Tự động chỉnh Levels
CTRL + ALT + SHIFT + L: Tự động chỉnh Contrast
CTRL + M: Bảng Curves
CTRL + B: Bảng Color Blance
CTRL + U: Bảng Hue/Saturation
CTRL + SHIFT + U: Bảng Desaturate
CTRL + I: Bảng Invert

 

Phím tắt cơ bản trong Photoshop lệnh EDIT

[: Phóng to nét bút
]: Thu nhỏ nét bút
CTRL + Z: Trở lại bước vừa làm
CTRL + ALT + Z: Trở lại nhiều bước
CTRL + X: Cắt
CTRL + C: Copy
CTRL + SHIFT + C: Copy Merged
CTRL + V: Paste
CTRL + SHIFT + CTRL + V: Paste chồng lên
CTRL + T: Xoay hình / Chỉnh ti lệ
CTRL + SHIFT + T: Làm lại bước Free Transform

Phím tắt công cụ TOOLBAR

V:      Di chuyển

M:     Tạo vùng chọn

L:      Tạo vùng chọn tự do

W:    Tạo vùng chọn theo màu

C:      Cắt hình

I:       Chấm màu . Thước kẻ

J:      Chấm sửa chỗ chưa hoàn chỉnh

B:      Nét bút

S:      Lấy mẫu từ 1 ảnh

Y:      Gọi lại thông số cũ của ảnh

E:      Tẩy

G:     Đổ màu/Đổ màu chuyển

. :      Mô tả hiện tường miết tay

O:     Làm tối ảnh

P:      Tạo đường path . vector

T:      Viết chữ

A:      Chọn đường Path . Vector

U:      Vẽ các hình cơ bản

H:     Hand Tool

Z:      Phóng to / nhỏ hình

D:      Quay về màu cơ bản ban đầu

X:      Foreground

&:     Đổi màu trên bảng màu

Phím tắt cơ bản trong Photoshop lệnh VIEW

CTRL + Y:

Xem màu CMYK
CTRL + SHIFT + Y: Xem gam màu ngoài hệ CMYK
CTRL + +: Phóng to
CTRL + –: Thu nhỏ
CTRL + 0: Xem hình tràn màn hình
CTRL + SHIFT + H: Ẩn các đường Path
CTRL + R: Hiện thước
CTRL + ; Ẩn Guides
CTRL + SHIFT + ; Nhẩy bằng Guides
CTRL + ALT + ; Khoá Guides
CTRL + “ Hiện lưới
CTRL + SHIFT + ‘ Nhẩy bằng lưới

 

Trên đây là toàn bộ phím tắt cơ bản trong Photoshop hữu ích mà bạn nên biết. Nếu như muốn trở thành 1 người chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp. Thật ra còn rất nhiều mà trên đây là những gì cơ bản nhất. Trong quá trình sử dụng chúng ta sẽ tìm hiểu thêm.

Hi vọng các phím tắt này sẽ hữu ích trong công việc của bạn, chúc bạn thành công !

Xem thêm

Giới thiệu và người mới nên học phần mềm Photoshop phiên bản nào?

Photoshop là gì? Học photoshop để làm gì???

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.