Chứng quyền cw

Chứng quyền đọc một lần là biết. VD thực tế

 

Chứng quyền là gì?

Chứng quyền cw

Chứng quyền (Covered warrant – CW) là một loại chứng khoán. Gắn liền với một mã chứng khoán cơ sở. Được giao dich mua bán như chứng khoán. Nhưng nó sẽ kèm theo ngày đáo hạn. Vào ngày đáo hạn bạn sẽ được đổi ra cổ phiếu của cty cơ sở với giá thực hiện theo tỉ lệ chuyển đổi. Để tính lãi , Nếu giá vào ngày đáo hạn cao hơn giá thực hiện thì bạn có lãi. Ngược lại bạn mất trắng. Hoặc bạn có thể mua bán trước ngày đáo hạn như một chứng khoán bình thường.

CW có giá rất thấp so với cổ phiếu cơ sở. Tính đòn bẩy cao, lợi nhuận khủng rủ ro cũng cao. Nó thích hợp để lướt sóng.

Mỗi chứng quyền luôn gắn liền với 1 mã chứng khoán cơ sở. Để làm căn cứ xác định lãi/lỗ vào ngày đáo hạn. Sau khi phát hành, các chứng quyền được niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM. Được đảm bảo thanh khoản bởi nhà tạo lập thị trường là tổ chức phát hành.

Cách đọc mã CW

Một cw mua sẽ có cấu trúc dạng sau C+XXX+ năm phát hành. Vd CMWG2022 sẽ là cw mua mã ck cơ sở là MWG cty thế giới di động. năm phát hành 2022

Một chứng quyền khi niêm yết phải có những thông tin sau đây: tỉ lệ chuyển đổi, ngày đáo hạn, giá thực hiện, mã ck cơ sở và giá của cw hiện tại.

 VD cụ thể về chứng quyền

VD cụ thể về chứng quyền

VD Chứng quyền CMWG2000 giá thực hiện 130. Tỉ lệ 10:1. Ngày đáo hạn 30/04/2022. Tổ chức phát hành là HSB. Bạn mua 1000 cw với giá 2000d/cw b bỏ ra 2tr

Bạn có thể mua bán chứng quyền như chứng khoán bình thường. Lãi ăn lỗ chịu miễn là trước ngày 30/04/2022

Vào ngày đáo hạn là ngày 30/04/2022 bạn không được mua bán nữa. Lúc này bạn sẽ ra 2 trường hợp

TH1 giá của cổ phiếu MWG thấp hơn 130. Là bạn mất trắng

Th2 giá cp MWG cao hơn 130 lúc này sẽ tính lãi lỗ như sau: được đổi cổ phiếu MWG với giá 130. Với điều kiện 10 chứng quyền đổi được 1 cổ phiếu MWG ( tỉ lệ 10:1). Bạn có 1000cw đổi được 100cp MWG giá mua là 130.

 Giá là 140 thì tính như sau: Hiện tại giá 140 b lãi 10k / 1cp.  Bạn thu về 100 cp * 10k = 1tr <2tr BẠN LỖ

 Giá là 160 thì như trên bạn đc 100 cp lãi 30k/1cp. Bạn thu về 100*30k= 3tr > 2tr BẠN LÃI

Vì vậy chứng quyền rủ ro rất cao khi đi kém lợi nhuận khủng. Nó chỉ phù hợp cho những ai thích mạo hiểm lướt sóng. Hãy bán nó trước ngày đáo hạn để  tránh trường hợp mất trắng

Xem thêm: Hiểu rõ thuật ngữ trong chứng khoán thông dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.