Giáo trình Photoshop CS

Giáo trình Photoshop CS

Đã từ lâu, các KTV đồ họa, họa sĩ, các nhà xử lý ảnh đều xem Photoshop CS như một công cụ không thể thiếu được trong thiết kế xử lý ảnh. Xem thêm các thông tin về Giáo trình Photoshop CS 8.0 tại đây.

Download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *